Regulamin

rezerwuje sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia pliku w przypadku gdy narusza on bezpieczeństwo naszych serwerów, zużywa zbyt dużo pasma lub narusza regulamin.

Właściciele portalu nie dają gwarancji na jego działanie. Nie możemy być pociągani do odpowiedzialności w przypadku utraty danych i inne zniszczenia spowodowane nieprawidłowym działaniem usługi.

- : nie zezwala na niżej wymienioną zawartość:*

Obrazy naruszające prawa autorskie bądź patenty.

Obrazy zawierające zawartość erotyczną bądź pornograficzną.

Obrazy zawierające masakryczne sceny jak osoby po wypadkach.

Obrazy naruszające prywatność osób trzecich.

Obrazy niezgodne z prawem Polskim.

Pliki nie zostaną usunięte chyba że naruszą nimniejszy regulamin bądź nie będą aktywne przez okres podany na stronie głównej serwisu.

rezerwuje sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownikom którzy naruszają bezpieczeństwo serwerów bądź nagminnie naruszają regulamin.

może zmienić regulamin bez powiadamiana.


Polityka prywatności

Nie będziemy sprzedawać, wynajmować bądź wydzierżawiać żadnych danych o użytkownikach firmom trzecim.